Niels Carsten Bluhme

logo

bæredygtighed – i et velfærdsperspektiv

Del dette indlæg

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ifølge Wikipedia defineres ”bæredygtighed” i Brundtlandrapporten fra 1987, som de bedst mulige betingelser for mennesker og miljøet både nu og i al fremtid. Bæredygtighed er en etisk holdning til at en forsat vækst baseret på en vedvarende teknisk udvikling sker under ansvarligt hensyn til miljø, økologi, økonomi og sociale forhold lokalt som globalt.

Anvendes denne definition af bæredygtighed i en velfærdsdiskurs, kunne beskrivelsen udvides dække en vision om gennem ansvarlighed at sikre en “grøn” udvikling af vores samfund der sigter på bevarelse af ”velfærd” på både kort som langt sigt.