Niels Carsten Bluhme

logo

Dansk byggeri mangler bedre ledelse

Del dette indlæg

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Når vi sammenligner os med udlandet er omkostningerne i dansk byggeri alt for høje i forhold til produktet. Der er stadig alt for mange faste normer og vaner omkring hvordan vi leder, organiserer og styrer byggeopgaverne, og i mange sager er der i vidt omfang et fravær af en professionel byggeledelse. Der er for mange banale fejl og svigt undervejs. Det gælder lige fra beslutningstager til projekterende, til leverandører og udførende. Det fører til upassende og udgiftsforøgende forstyrelser og forsinkelser i processen. Byggeledelsen fremstår ofte ufokuseret, uden overblik og der mangler styring. Det skaber en ond spiral af meningsløshed og ansvarsforflygtigelse for de involverede parter.

Den høje byggeaktivitet under højkonjunkturen medførte at der i perioden var fuld beskæftigelse i byggefagene. Der var desværre ikke tilstrækkelig motivation eller incitamenter til den nødvendige innovation og nytænkning i ledelseskoncepter, -styringsmetoder, kommunilationsformer og digitale værktøjer der kan optimere byggeprocessen.

Den økonomiske krise har nu ramt byggebranchen hårdt og ordrebøgerne er på vej til at blive tomme. Samtidig sættes der med klima udfordringerne nye og skrappe krav til udformingen tekniske løsninger ved både energirigtig renovering og ved nybyggeri. Der er behov for udvikling af nye design og teknologier i byggeriet, men det kan ikke stå alene. Der er behov for en massiv indsats i at forny og modernisere byggeprocesserne, og vel og mærket en fornyelse af samme karakter og format som det skete i Danmark i løbet af 60´erne, hvor det industrialiserde element byggeri kom til.

Der skal tænkes massivt i uddannelse i ledelse, udvikling af digitale teknologier og intelligente koncepter.
De virksomheder der kommer økonomisk bedst igennem krisen vil være dem der forstår at tilegne kompentencer og værktøjer i profesionel byggeledelse.