Niels Carsten Bluhme

logo

Det intelligente marked skal drive væksten…

Del dette indlæg

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

I 2001 var væksten i Danmark helt i top i Europa. I gennem de seneste 10 år har vi notorisk haltet bagefter vores nabolande og her i 2011 er væksten helt i bund og udgør kun ca. 1% af BNP- Det er kun lande som Grækenland og Portugal der klarer sig dårligere. Særlig vores tidligere førende styrke positioner indenfor miljø- og klimaområdet er sat over styr.

Der skal derfor en helt særlig indsats til at Danmark kommer tilbage på sporet. Det klares desværre ikke bare ved at gennemføre enkelte kortsigtede politiske reformer eller justere de traditionelle rammebetingelser, der normalt stimulerer konkurrenceevnen og hvor vi iøvrigt overlader det til de  frie markedskræfter at klare resten.

Derimod er det markedet der skal til at tænke og agere på en ny måde, som er både intelligent, innovativt og dagsordens sættende. Det gælder ikke mindst de indkøb som den offentlige sektor som stat, regioner og kommuner står for. Devisen om bedst og billigst er kortsigtet tænkning. Hjemmemarkedet skal fungere stimuleende ved ikke alene at drive efterspørgslen men samtidig medvirke til udviklingen af nye koncepter, metoder og produkter for at industrien kan få kræfter til at omstille sig og dermed indfri de øgede krav og skrappere betingelser der gælder for den dansk konkurrence.

Det kræver en helt ny agenda for offentligt privat samspil og innovation. Her bliver dannelsen af en række nye faciliterende fælles netværksdrivere af afgørende betydning. Der skal fremover tænkes i forpligtende netværkssamarbejde hvor viden institutionerne med  indrages i opgaveløsningen. De klassiske relationer i kunde- og leverandør forholdet skal nedbrydes og der skal istedet tænkes i langtidsholdbare forpligtende samarbejder.

Det kræver en helt ny og gensidig forståelse og forventnings afstemning mellem parterne, hvor der arbejdes helhedsorienteret i effektive tværgående netværk udfra fælles visioner og mål i stedet for traditionel søjletænkning og økonomisk suboptimering.