Niels Carsten Bluhme

logo

Netværkssamfundet er over os…

Del dette indlæg

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bæredygtig udvikling, transformation, ny tænkning, forandring og innovation er blevet buzz words i tidens forståelse af hvordan vi skaber ny vækst og sikrer vores fælles velfærd. Hvis det skal lykkes at få væksten op i gear kræver det i midlertid en mere effektiv og dynamisk anvendelse af vores allerbedste råvarer – viden – og hvordan vi får mere af den. Det er et “must” for et højtudviklet vidensamfund  at udvikle viden af højværdi for at matche de  ellers så lave produktionsomkostningerne man har i de lande vi skal konkurrere med.

Det er et forudsigeligt vilkår at viden derfor skal udvikles, formidles og deles i stadigt hurtigere tempo uden spild mellem alle involverede led i produktionskæden for at skabe den maksimal mulige merværdi. Dette sker mest effektivt i robuste netværk. Netværk, skabelse af netværk og netværksdrivere, der binder forskellige selvstændige organisationer sammen vil være fremtidens nye slagkraftige organisatoriske dagsorden, der har styrke nok til at kunne generere den nødvendige viden gennem diverse udviklingsprojekter med en mere praktisk anvendelse af ny viden og forskning.

Netværkene skal for at kunne fungere, desuden være  forsynet med en godt udstyret værkstøjskasse af proces- og kommunikations kompetencer, der kan afvikles på platforme af digitale systemer og medier.