Niels Carsten Bluhme

logo

Blog

Bygge og anlæg

Byg bæredygtigt

Gode råd om bæredygtigt byggeri

Bygge og anlæg

Åben livstil og boformer

Designet til åben livsstil tegnet af Henning Larsen Architecs A/S

Miljø- og klima

Noter fra Dorthe Salskovs Iversen

Hvordan påvirker det tilstundende valgår 2009 arbejdet med Albertslund Kommunes ambitiøse og langsigtede miljø- og bæredygtigshedsdagsorden?

Bygge og anlæg

Gate 21 er drivkraft for klima-, energi- og miljøløsninger

Målsætningerne om at reducere energiforbrug og CO2-udledning har sat en dagsorden, der kræver radikal nytænkning og engageret samarbejde tværs af traditionelle skillelinjer. Alle kompetencer og aktører må sættes i spil for at skabe handlingsorienterede resultater her og nu.

Gate 21 samler offentlige aktører, erhvervsliv og videninstitutioner om at udvikle, afprøve og demonstrere innovative, grønne løsninger indenfor områder som byggeri, transport, byudvikling og energiforsyning.